Historia

lagarn

Första huset på gården byggdes, i slutet av 1870-talet och man hade ett litet lantbruk med tre kor, tre ungdjur, två modersuggor, två gödsvin, 50 höns och en häst som hette Ulla. Man hade också en del mark runt om i bygden där man bland annat odlade sockerbetor som såldes till sockerbruket i Roma.

 

 

I hela fyra generationer har samma släkt ägt gården från början av 1870-talet fram tills dagens dato. Mangårdsbyggnaden (bostadshuset) är tillbyggt 1941 och på under slutet av 1970-talet. Ladugården som syns till vänster på bilden till vänster byggdes 1913, men revs på 50-talet. Där skymtar man även gaveln på magasinet som idag är omgjord till rum för uthyrning.

Magasinet är från början en lada som år 1945 plockades ner bit för bit och transporterades från Lövsta. Ladan hade där använts i 50 år. I samband med att ladugården revs på 50-talet lades även jordbruket ner på gården.

margareta-2ar Husboningshuset